Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Naam winkel:  Mobles
Adres winkel:  Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE
E-mailadres:  [email protected]
Telefoonnummer:  +32 56 41 32 03
Faxnummer:  +32 56 40 41 26
Ondernemings- en BTW-nummer:  BE 0873 955 548
Handelsnaam + rechtsvorm:  Herman V.G. BVBA
RPR KORTIJK


Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Herman V.G. Bvba, een Bvba met maatschappelijke zetel te Lauwbergstraat 141 A, 8930 Lauwe, BTW BE 0873 955 548, RPR Gent afdeling Kortrijk, hierna MOBLES genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MOBLES moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, “door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden”, waarmee U instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MOBLES aanvaard zijn.


Artikel 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


Artikel 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MOBLES niet. MOBLES is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  MOBLES is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  MOBLES, Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE, (T) +32 56 41 32 03, (DI  tot VR van 9.00-12.00 en 14.00-18.00 / ZA van 9.00-12.00 en 14.00-17.00) of [email protected]

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MOBLES.  MOBLES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: ONLINE AANKOPEN

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de website.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MOBLES moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, “door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden”, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Na de bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen.  Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode.  Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand.  De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering.  De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via MasterCard, Maestro, VISA, Bancontact of iDEAL via een veilige verbinding.

- via overschrijving op rekeningnummer BE13 0014 5328 7039 / BIC GEBABEBB.

MOBLES is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: LEVERTERMIJN EN LEVERING


Levertermijn:

Voorradige artikelen

Voorradige artikelen worden binnen de 5 werkdagen geleverd of kan u komen ophalen in onze woonwinkel Mobles te Lauwe tijdens de openingsuren.

Niet voorradige artikelen

Voor grotere meubelen werken we op bestelling. Als u zo’n “KLANTSPECIFIEKE ITEMS” (niet voorradige artikelen die wij voor u in bestelling hebben geplaatst bij onze leveranciers) aankoopt in onze webshop, dan vindt u in de artikelomschrijving al een indicatie van de levertermijnen.  Daarna brengen wij u ruim van tevoren telefonisch of per email op de hoogte van het moment van levering. Samen met u wordt de afspraak gepland.


Verzendkosten:

MOBLES verzendt binnen gans België en naar onze buurlanden Nederland en Frankrijk.

Gratis

-ophaling in de winkel

-bestellingen voor levering in België vanaf een bestelbedrag van 50,00euro

-bestellingen voor levering in Nederland en Frankrijk vanaf een bestelling van 100,00euro

6.00euro

-bestellingen voor levering in België van minder dan 50,00euro

8,00euro

-bestellingen voor leveringen in Nederland van minder dan 100,00euro

11,00euro

-bestellingen voor leveringen in Frankrijk van minder dan 100,00euro


Levering:

Levering en afhaling

Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.
De meeste artikelen uit ons gamma worden via een koeriersdienst geleverd. Momenteel werken wij samen met BPOST en DPD. In de bestelprocedure wordt gevraagd om een leveringsadres door te geven. Als je niet vaak thuis bent tussen 9 en 17u is het een goed idee om hier bijvoorbeeld je werkadres in te geven. Om de levering vlot te laten verlopen vragen wij om een telefoonnummer op te geven bij de bestelling. Als je niet thuis bent bij de levering zal je een briefje vinden in de brievenbus om de levering op een ander tijdstip te laten uitvoeren of zelf te gaan afhalen. 

Levering van grote artikelen

Artikelen die te groot zijn voor de koeriersdienst van BPOST/DPD of speciale aandacht nodig hebben worden hoofdzakelijk door onze eigen bezorgdienst geleverd. Wordt er gebruik gemaakt van onze bezorgdienst, dan brengen wij u ruim van tevoren telefonisch op de hoogte van het moment van levering. Samen met u wordt de afspraak gepland.

De klant is er verantwoordelijk voor dat een artikel geleverd kan worden in de woning. In geval dat dit niet mogelijk is door afwezigheid van lift of smalle trapopgang o.i.d., dient de klant dit aan te geven en kan er een liftservice georganiseerd worden. De kosten van deze liftservice worden voorafgaand aan de levering besproken en zijn voor rekening van de klant. De klant kan er ook voor kiezen dat MOBLES levert tot aan de deur en vervolgens zelf zorg draagt voor verplaatsing naar de gewenste ruimte. Hiervoor worden uiteraard géén kosten in rekening gebracht.

Levering van meerdere artikelen

Wanneer u meerdere artikelen in één keer bestelt, doen wij ons best om alle artikelen ook in één keer bij u te laten bezorgen. De levertijd van uw complete bestelling wordt in dat geval gelijk aan die van het artikel met de langste levertijd. 
Als u de voorkeur heeft om de door u bestelde artikelen onafhankelijk van elkaar geleverd te krijgen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice om de mogelijkheden te bespreken.


Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MOBLES.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MOBLES te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: HERROEPINGSRECHT

Retourneren:

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MOBLES.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De ondernemer mag de consument vragen naar reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichtingen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Het "modelformulier voor herroeping" vind je onderaan de informatiebalk bij "klantenservice".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MOBLES heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MOBLES, Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  De klant kan de goederen terug brengen tijdens de openingsuren van de woonwinkel.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MOBLES zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MOBLES alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MOBLES op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MOBLES wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MOBLES geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MOBLES betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitsluiting herroepingsrecht:

Wij behouden het recht om retours te weigeren van de artikelen die gebruikt of beschadigd zijn of als het gaat om “KLANTSPECIFIEKE ITEMS” (niet voorradige artikelen die wij voor u in bestelling hebben geplaatst bij onze leveranciers)

Wanneer u een artikel niet kunt retourneren dan wordt dit bij de informatie van het artikel vermeld onder beschikbaarheid:  niet op voorraad.

Artikelen die met korting of onder de rubriek sales aangekocht worden, kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MOBLES klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MOBLES.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MOBLES zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van MOBLES is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 41 32 03, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres MOBLES, Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MOBLES beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MOBLES zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, MOBLES respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MOBLES, Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MOBLES, Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE, [email protected]

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MOBLES heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

MOBLES houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op MOBLES, Lauwbergstraat 141 A, 8930 LAUWE, telefoonnummer +32 56 41 32 03 of [email protected].


Artikel 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

MOBLES maakt enkel gebruik van ‘First party cookies’.  Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: AANTASTING GELDIGHEID – NIET – VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door MOBLES om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: WIJZIGING VOORWAARDE

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MOBLES. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement KORTIJK bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »